นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy policy)

4 พฤศจิกายน 2564

“บริษัท กำพรโซลูชั่น จำกัด” เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย และให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น เพื่ออธิบายถึงวิธีที่บริษัทฯ ใช้ในการเก็บรวบรวม การนำไปใช้ การเปิดเผย การโอน และการดำเนินการที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน เมื่อท่านเข้าถึงเว็บไซต์ kumphornsolution.com กรุณาอ่าน และ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนใช้งานเว็บไซต์ kumphornsolution.com

ในการใช้งานเว็บไซต์ kumphornsolution.com หมายถึง ท่านยินยอมให้ทางบริษัทฯ เก็บรวบรวม การนำไปใช้ การเปิดเผย การโอน และการดำเนินการที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน รวมถึงการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะทำการลงประกาศฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่นี่ และ ระบุวันที่ที่มีการปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ที่ด้านบนของหน้านี้ ดังนั้นท่านควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะ เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น การที่ท่านเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ kumphornsolution.com หมายความว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ

 

การเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลหรือรายละเอียดข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวตนได้ บริษัทฯ จะดำเนินรวบรวมข้อมูลของท่านเมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ kumphornsolution.com ข้อมูลที่บริษัทฯ รวบรวมได้แบ่งออกเป็นสามประเภท คือ

 • (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้แก่บริษัทฯ
 • (ข) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ รวบรวมด้วยวิธีอัตโนมัติ
 • (ค) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ รวบรวมจากแหล่งอื่นๆ

 

(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้แก่บริษัทฯ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านอาจมอบให้แก่บริษัทฯ

 • รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ วันเดือนปีเกิด หรือข้อมูลการติดต่ออื่นๆ เมื่อท่านลงทะเบียนในเว็บไซต์ kumphornsolution.com หรือการติดต่อบริษัทฯ ทางโทรศัพท์หรือผ่านทางเว็บไซต์ kumphornsolution.com
 • ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ เช่น ชื่อผู้ใช้ หรือ รหัสผ่าน (หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ระบุถึงตัวท่าน) ที่ใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ kumphornsolution.com และ ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ท่านให้บริษัทฯ เมื่อท่านโต้ตอบกับบริษัทฯ
 • ข้อมูลการทำธุรกรรมรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อ ราคา วิธีการชำระเงิน และรายละเอียดการชำระเงินอื่นๆ

 

(ข) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ รวบรวมด้วยวิธีอัตโนมัติ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ รวบรวมด้วยวิธีอัตโนมัติ บริษัทฯ อาจใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ kumphornsolution.com เทคโนโลยีอัตโนมัตินี้อาจรวมถึงคุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ ทั้งนี้คุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีติดตามอื่นๆ มีรายละเอียดตามด้านล่าง

 • หมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์ต่างๆ
 • ประเภทอุปกรณ์เคลื่อนที่และการตั้งค่า
 • หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address)
 • ตัวระบุการโฆษณา (เช่น IDFA และ IFAs) หรือตัวระบุที่คล้ายกัน
 • เว็ปไซต์ที่อ้างอิง (เว็ปไซต์ที่นำท่านมาหาบริษัทฯ ) หรือแอพพลิเคชั่น
 • กิจกรรมออนไลน์บนเว็ปไซต์อื่นๆ แอพพลิเคชั่น หรือสื่อสังคมออนไลน์
 • ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่และประเภทบราวเซอร์
 • ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน (UDID) หรือตัวระบุอุปกรณ์เคลื่อนที่ (MEID) สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน
 • การติดต่อสื่อสารกับบริษัทฯ หรือเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ kumphornsolution.com
 • เว็บไซต์ kumphornsolution.com อาจรวบรวมข้อมูลตำแหน่งของอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือ คอมพิวเตอร์ของท่าน โดยใช้เทคโนโลยีบอกตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เช่น จีพีเอส (GPS), ไวไฟ (Wi-Fi), บลูทูธ (Bluetooth) หรือ Cell Tower Proximity สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และ ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ ท่านสามารถเพิกถอนการอนุญาตการรวบรวบข้อมูลนี้ได้ โดยการตั้งค่าที่อุปกรณ์หรือเว็บบราวเซอร์ หากท่านมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับวิธีการป้องกันการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของท่าน บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านติดต่อผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผู้ผลิตอุปกรณ์ หรือผู้ให้บริการเว็บบราวเซอร์ของท่าน

 

(ค) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ รวบรวมจากแหล่งอื่นๆ

บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านจากบริษัทและองค์กรอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อท่านมีการโต้ตอบกับบริษัทฯ

 

การนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้

จากข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางบริษัทฯ รวบรวมได้นั้น บริษัทฯ ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพในการให้บริการ และ มอบประสบการณ์ที่ดีให้กับท่าน ซึ่งบริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับท่านดังนี้

 • สร้างและจัดการบัญชีของท่าน
 • ตอบสนองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และคำร้องขอบริการของท่าน
 • ติดต่อท่านเพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ท่านอาจสนใจ
 • ส่งโฆษณาที่ตรงเป้าหมาย คูปอง ข่าวสาร และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับโปรโมชั่นหรือกิจกรรมพิเศษให้กับท่าน
 • รวบรวมข้อมูลทางสถิติที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับใช้ภายในหรือกับบุคคลภายนอก
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้งานและแนวโน้มเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของท่านที่มีกับเว็บไซต์ kumphornsolution.com
 • เพิ่มประสิทธิภาพและการดำเนินการของเว็บไซต์ kumphornsolution.com
 • ป้องกันการฉ้อโกง ตรวจสอบการโจรกรรม และป้องกันอาชญากรรม
 • ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลที่บริษัทฯ รวบรวมเกี่ยวกับท่านในบางสถานการณ์ ข้อมูลของท่านอาจได้รับการเปิดเผยให้กับบุคคลดังนี้

 • ผู้ให้บริการบุคคลภายนอก : บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกที่ให้บริการแก่บริษัทฯ หรือในนามของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อของท่าน การประมวลผลการชำระเงิน การวิเคราะห์ข้อมูล การบริการลูกค้า การจัดโปรโมชั่น การแข่งขัน การจับรางวัลและการชิงโชค การทำวิจัยหรือการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งบุคคลภายนอกเหล่านี้มีหน้าที่ในการปกป้องข้อมูลของท่าน
 • บริษัทในเครือ : บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านภายในเครือ KUMPHORN SOLUTION CO.,LTD อย่างไรก็ตาม พนักงานในเครือ KUMPHORN SOLUTION CO.,LTD ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 • หน่วยงานของรัฐ : การเปิดเผยข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความจำเป็นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย การดำเนินคดี และ/หรือการเรียกร้องโดยหน่วยงานของรัฐและสาธารณะ นอกจากนี้บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่านหากบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่า เพื่อความมั่นคงของชาติ การบังคับใช้กฎหมาย หรือเรื่องอื่นๆที่มีความสำคัญต่อสาธารณะ โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นและเหมาะสม
 • อื่นๆ : นอกจากนี้บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่านหากบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่า การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการบริการ หรือปกป้องการดำเนินงานหรือผู้ใช้ของบริษัทฯ นอกจากนี้ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร การควบกิจการ หรือการขายธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วนของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนที่บริษัทฯ ได้รวบรวมไว้ให้แก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง

 

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะใช้ขั้นตอนที่สมเหตุสมผลในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่โปรดทราบว่าไม่ว่าบริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างไร ก็ไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใดที่ดีที่สุด หรือ ไม่มีข้อบกพร่อง และ ไม่มีวิธีการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตใดที่สามารถรับประกันหรือการใช้งานผิดประเภทอื่นๆ ข้อมูลใดๆ ที่เปิดเผยทางออนไลน์มีความเสี่ยงที่จะถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ทั้งหมดถ้าคุณยังมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและระยะเวลาการเก็บรักษา

ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้” ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อที่จะพัฒนาปรับปรุงนโยบายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ มีข้อกำหนดการเก็บรักษาข้อมูลเป็นไปตามแต่ละแผนธุรกิจ บริษัทฯ คำนวณระยะเวลาการจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามกฎเกณฑ์ดังต่อไปนี้

ระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บตามบริการของบริษัทฯ ที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้ทำตามหน้าที่และข้อตกลงต่างๆ ภายในระยะเวลาการเก็บรักษาที่สอดคล้องกับกฎหมายหรือได้รับการแนะนำจากผู้ควบคุม ผู้ออกกฎเกณฑ์ เจ้าหน้าที่รัฐ หรือองค์กรรัฐ หรือความจำเป็นที่ต้องมีอยู่เพื่อการให้บริการใดๆ แก่ท่าน

 

เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

เว็บไซต์ kumphornsolution.com อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หากท่านเข้าชมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ ท่านควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว เงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการ และนโยบายอื่นๆ ของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหา หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และนโยบายต่างๆ ของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

คุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีติดตามอื่นๆ

บริษัทฯ และผู้ขายของบริษัทฯ ที่ให้บริการแก่บริษัทฯ อาจใช้คุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันในเว็บไซต์ kumphornsolution.com ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อเพิ่มประสบการณ์ออนไลน์ของท่านหรือยื่นข้อเสนอของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับท่าน

“คุกกี้” คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่สร้างขึ้นจากเว็บบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต และใช้เพื่อจดจำ และ/หรือรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งาน

“เว็บบีคอน” เป็นวัตถุหรือภาพขนาดเล็กที่ถูกติดตั้งอยู่ในหน้าเว็บ แอพพลิเคชั่น หรืออีเมล และจะใช้ในการติดตามกิจกรรม นอกจากนี้ในบางครั้งจะเรียกว่า พิกเซล และ แท็ก

บริษัทฯ ใช้คุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีติดตามอื่นๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลตามแต่วัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงบริษัทฯ อาจนำข้อมูลที่รวบรวมไว้ด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้กับข้อมูลที่บริษัทฯ รวบรวมเกี่ยวตัวท่านด้วยวิธีอื่นที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

บริษัทฯ อาจใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อ:

 • ระบุตัวตนหรืออุปกรณ์ของท่าน และ อนุญาตให้ท่านเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ kumphornsolution.com ด้วยความถูกต้อง
 • ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ และ ช่วยในการตรวจสอบประสิทธิภาพของเว็บไซต์ kumphornsolution.com (เช่น ข้อผิดพลาดเมื่อมีผู้ใช้จำนวนมาก เวลาในการโหลดหน้าเว็บ ส่วนที่นิยม อื่นๆ)
 • จดจำข้อมูลของท่านเพื่อความสะดวกเมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ kumphornsolution.com และ ช่วยปรับปรุงให้สอดคล้องกับประสบการณ์ที่ดีในการเข้าใช้บริการกับทางบริษัทฯ
 • เพื่อแสดงโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมาย และ/หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในหัวข้อ “การนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้”

ท่านสามารถใช้ตัวเลือกบนเว็บบราวเซอร์ของท่าน หากท่านไม่ต้องการรับคุกกี้หรือหากท่านต้องการตั้งค่าเว็บบราวเซอร์ให้แจ้งเตือนเมื่อท่านได้รับคุกกี้นี้ คลิกที่ “ความช่วยเหลือ” บนเว็บบราวเซอร์เพื่อเรียนรู้วิธีการตั้งค่าของคุกกี้ ถ้าท่านปิดการใช้งานคุกกี้ ท่านอาจจะไม่สามารถได้รับประโยชน์จากคุณสมบัติที่มีทั้งหมดบนเว็บไซต์