LINE App. ช่องทางหลักในการติดต่อกับเรา

ทางบริษัทฯ ใช้ LINE App. เป็นช่องทางหลักในการรับเรื่อง ประสานงาน ติดต่อ และ อบรมการใช้งานระบบฯ ตามมาตรฐานการให้บริการของทางบริษัทฯ เพื่อให้การใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้น ทางบริษัทฯ แนะนำให้เจ้าหน้าที่ใช้ LINE PC (LINE บนเครื่อง PC) ควบคู่ไปด้วย ซึ่งขั้นตอนการติดตั้งไม่ยุ่งยาก หากมี LINE บนมือถือแล้ว ทำตาม "ขั้นตอนที่ 1. Setup LINE บนมือถือ" ได้เลย

รายละเอียดโปรแกรมแชท LINE PC for Windows

 • ลิขสิทธิ์ : Freeware
 • ผู้พัฒนา : Naver Inc.
 • ระบบปฏิบัติการที่รองรับ : Windows All Versions ลงได้ทุกระบบเลย
ขั้นตอนที่ 1. Setup LINE บนมือถือ

ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อให้สามารถใช้ LINE บนเครื่อง PC ได้จำเป็นต้อง Setup LINE บนมือถือก่อนในขั้นตอนนี้เราใช้หน้าจอการแสดงผลของระบบปฏิบัติการ Android เป็นหลัก ซึ่งหน้าจอการแสดงผลของ LINE บนถือจะไม่แตกต่างกันซักเท่าไร สามารถทำตามได้เลย

ขั้นตอนที่ 1.1 เปิดแอพฯ LINE บนมือถือก่อน

เปิดแอพฯ LINE บนมือถือจากนั้นเลือก

 • 1. เลือกหน้าหลักจากเมนูด้านล่างซ้าย ตามรูปด้านซ้าย
 • 2. เลือกรูปเฟื่องจากเมนูด้านบนขวา ตามรูปด้านซ้าย
ขั้นตอนที่ 1.2 หน้าจอการ ตั้งค่า

หน้าจอ ตั้งค่า

 • 1. เลือกที่บัญชี ตามรูปด้านซ้าย
ขั้นตอนที่ 1.3 หน้าจอ บัญชี

หน้าจอ บัญชี
ตรงส่วนข้อมูลทั่วไป ตามรูปด้านซ้าย

 • 1. ให้ลงทะเบียน หมายเลขโทรศัทพ์ให้เรียบร้อย
 • 2. ให้ลงทะเบียน อีเมล์ให้เรียบร้อย
 • 3. ให้ลงทะเบียน รหัสผ่านให้เรียบร้อย

สำคัญมาก ตรงส่วนอนุญาตให้เข้าสู่ระบบ

 • 1. เปิดใช้งานส่วนนี้ ตามรูปด้านซ้าย
ขั้นตอนที่ 2. การติดตั้ง LINE PC

ขั้นตอนนี้ไม่มีอะไรมากครับ กดปุ่ม OK และ กดปุ่ม Next จนการติดตั้งเสร็จเรียบร้อย ส่วนใหญ่หน้าจอการติดตั้งของ LINE PC แต่ล่ะ version จะคล้ายๆ กัน

ขั้นตอนที่ 2.1 การติดตั้ง

กดปุ่ม "OK"

ขั้นตอนที่ 2.2 การติดตั้ง

กดปุ่ม "ต่อไป >"

ขั้นตอนที่ 2.3 การติดตั้ง

กดปุ่ม "ตกลง"

ขั้นตอนที่ 2.4 การติดตั้ง

รอ... จนกว่าการติดตั้งจะเสร็จเรียบร้อย

ขั้นตอนที่ 2.5 การติดตั้ง

เสร็จเรียบร้อย กดปุ่ม "ปิด"

ขั้นตอนที่ 2.6 การลงทะเบียนเข้าใช้งาน

เลือกแท็บ อีเมล ตามรูปด้านซ้าย

 • 1. กรอก อีเมล์ให้เรียบร้อย
 • 2. กรอก รหัสผ่านให้เรียบร้อย
 • 3. กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"

สำคัญมาก ต้องใช้มือถือรับ CODE จากทาง LINE หลังจากกดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" การใช้งานครั้งต่อไปไม่ต้องทำการรับ CODE แล้ว


ส่วนการเข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขโทรศัทพ์ หรือ คิวอาร์โค้ดจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ด้วยทุกครั้ง และ ทำตามคำแนะนำที่ LINE PC แนะนำได้เลย


หมายเหตุ การใช้งานและหน้าจอการติดตั้งอาจเปลี่ยนไปตามแต่ล่ะ version ของ LINE PC หรือ ข้อตกลงการให้บริการของ LINE PC ควรทำตามคำแนะนำที่ทาง LINE PC แนะนำ