ก้าวข้ามภาระงานแบบเดิมๆ ด้วยบริการของเรา

ปัจจุบันเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่คงหนีไม่พ้น 3 ตัวเลือกด้านล่างนี้ และไม่อาจปฏิเสธถึงภาระงานที่เกิดขึ้นจากทั้ง 3 ทางเลือกนี้ได้เลยหากคุณคือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานอยู่

1. ทำเว็บไซต์จากเว็บสำเร็จรูป(CMS)
ข้อดี

รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากในการติดตั้ง

ข้อเสีย

ความจำเพาะของเว็บสำเร็จรูป(CMS) ของแต่ละเจ้า

ภาระงานของเจ้าหน้าที่ การใช้ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ที่มาจากเว็บสำเร็จรูป(CMS) จะมีความซับซ้อน รวมถึง การใช้งาน การกระจายงาน และ การต่อยอด การเพิ่มเติมระบบใหม่จากระบบที่มีอยู่แล้วทำได้ยาก เจ้าหน้าที่ต้องสละเวลาจากภาระงานประจำ พร้อมความทุ่มเท บวกกับการศึกษาหาความรู้ ต้องทำความเข้าใจในการทำเว็บในแบบเว็บสำเร็จรูป(CMS) ของแต่ละเจ้า ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ต้องมั่นดูแลตรวจเช็คระบบอยู่เป็นประจำ เนื่องจากช่องโหว่ต่างๆ ของเว็บสำเร็จรูป(CMS) เอง และ เจ้าหน้าที่เองต้องพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนของเว็บสำเร็จรูป(CMS) ฟังก์ชั่นการทำงานเดิมอาจใช้งานไม่ได้เมื่อทำการอัปเดทเวอร์ชั่นของเว็บสำเร็จรูป(CMS)

2.ทำเว็บไซต์โดยการเขียนโค้ดเอง
ข้อดี

สามารถออกแบบได้เองตามความต้องการ

ข้อเสีย

ใช้เวลาพัฒนานาน ต้องสร้างทุกอย่างขึ้นเองทั้งหมด

ภาระงานของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้ในการเขียนเว็บที่ลงลึกไปอีกระดับหนึ่งซึ่งมากกว่าข้อ 1. อยู่มากพอสมควร เพราะต้องสร้างทุกอย่างขึ้นเองทั้งหมด ใช้เวลาในการพัฒนานาน ภาระงานคงไม่ต้องพูดถึงถือว่าหนักหน่วงกว่าข้อ 1. อยู่มากเลยทีเดียว ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเรื่อง Bug ต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงการอุดช่องโหว่ต่างๆ ซึ่งการดูแลระบบไม่ได้ง่ายเลย เพราะ Bug และ ช่องโหว่ต่างๆ ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ และ การวิเคราะห์ กว่าจะตรวจพบนั่นต้องใช้เวลาและกำลังคน หากปล่อยไว้เว็บไซต์จะตกเป็นเป้าโจมตีหรือเป็นแหล่งแพร่กระจายไวรัส หรือ มัลแวร์

3.จ้างบริษัทรับทำเว็บไซต์
ข้อดี

ไม่ต้องมีความรู้ในการเขียนเว็บ

ข้อเสีย

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมีค่าใช้จ่ายสูง

ภาระงานของเจ้าหน้าที่ ภาระงานส่วนใหญ่จะเป็นการประสานงานกับทางผู้พัฒนาเว็บไซต์ หากต้องการฟังก์ชั่นใหม่หลังส่งมอบงานไปแล้วจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไข Bug ต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงการอุดช่องโหว่ต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละบริษัทฯ

ก้าวข้ามภาระงานแบบเดิมๆ ด้วยบริการ “รูปแบบเว็บไซต์สวยงาม” ของเรา

ก้าวข้ามภาระงานแบบเดิมๆ ด้วยบริการ “รูปแบบเว็บไซต์สวยงาม” ของเรา

ด้วยบริการ “รูปแบบเว็บไซต์สวยงาม” ที่การันตรีจากลูกค้ามากกว่า 150 หน่วยที่ให้บริการเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น เราให้มากกว่าด้วยการดูแลระบบจากทีมวิศวกรที่มากประสบการณ์ บริการอัปเดทฟังก์ชั่นต่างๆ ตรงตามการประเมินหน่วยงานภายใต้มาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ พร้อมบริการหลังการขาย ภายใต้มาตรฐานการให้บริการของเรา