9 เหตุผลที่ลูกค้าส่วนใหญ่เลือกใช้บริการกับเรา

01. เรา คือ ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคล ในรูปแบบบริษัทจำกัด ที่ขึ้นทะเบียนนิติบุคคลถูกต้องตามกฏหมาย และ เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบครบวงจร ด้วยบริการจดโดเมนเนม(.go.th) ออกแบบเว็บไซต์ จัดทำเว็บไซต์ บริการรูปแบบเว็บไซต์สวยงาม พร้อม บริการเว็บโฮสติ้ง

02. เรา คือ ผู้เชี่ยวชาญ มีความชำนาญ มีความเป็นมืออาชีพ พร้อมทีมงานมากประสบการณ์ ที่คอยดูแลและให้บริการไม่ว่าจะเป็น ทีมโปรแกรมเมอร์ ทีมดีไซน์เนอร์ ทีมวิศวกรดูแลระบบ และ ที่สำคัญเรามีทีมงานที่คอยให้บริการหลังการขาย และ ให้คำปรึกษาตลอดอายุการให้บริการ

03. เรา มีความมุ่งหมายที่จะช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมืออันทันสมัย ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการในโลกยุคดิจิทัล เราจะก้าวข้ามการให้บริการแบบเดิมๆ ที่เป็นอยู่ไปด้วยกัน ด้วยมาตรฐานการให้บริการของเรา

04. เรา ให้บริการเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น ตามปณิธานของบริษัทฯ ที่ว่า เราจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ส่งเสริมความโปร่งใส ของหน่วยงาน ทำให้ภาคประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และ การบริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมืออันทันสมัย

05. เรา ให้บริการรูปแบบเว็บไซต์สวยงาม ตรงตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ มีระบบเชื่อมต่อกับ กรมส่งเสริมฯ กรมบัญชีกลาง พร้อมรองรับมาตรฐานอีเมล์กลางของสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จัดให้มีการใช้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งผ่านอินเตอร์เน็ต (SSL : Secure Sockets Layer) โดยเปลี่ยนจาก http:// เป็น https://

06. เรา พัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (ปัจจุบันเป็น เวอร์ชั่น 2.0) ขึ้นเองทั้งหมด โดยเน้นด้านความปลอดภัยเป็นหลัก พร้อมฟังก์ชั่นที่ช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว เพียง 3 ขั้นตอนไม่เกิน 3 นาที ก็สามารถลงประกาศ ข่าวสาร หรือ เอกสารราชการ โดยเจ้าหน้าที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านคอมฯ มาก่อนก็สามารถใช้งานระบบฯ ของเราได้

07. เรา ให้บริการหลังการขายกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 150 ราย ตลอดระยะเวลากว่า 7 ปีที่ผ่านมา ภายใต้คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการของบริษัทฯ โดยปรับปรุงเพิ่มเติมฟังก์ชั่นใหม่ๆ เพื่อรองรับคำสั่งจากต้นสังกัด รองรับการประเมิน และ ตามนโยบายมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 2.0 มาโดยตลอด

08. เรา มีทีมงานที่มากประสบการณ์ที่คอยรับเรื่อง ประสานงาน ให้บริการ ให้คำปรึกษา พร้อมอบรมการใช้งานระบบฯ ผ่าน Line App. ซึ่งเป็นช่องทางหลักภายใต้มาตรฐานการให้บริการของบริษัทฯ ที่ทำให้การติดต่อประสานงาน เป็นเรื่องง่าย ที่คุณสามารถติดต่อเราได้ทุกที่ ทุกเวลา

09. เรา ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อมาตราการในการดำเนินการ ตรวจสอบช่องโหว่หรือจุดอ่อนของเว็บไซต์ ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายหลักด้าน ความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ของทางบริษัทฯ อยู่อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ครอบคลุมถึง การสำรองข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล เพื่อประเมินความเสี่ยงในทุกมิติ